வணக்கம்!

தமிழ்.ஆர்க், எனும் இந்த வலைத்தளம். தமிழ் சார்ந்த விடையங்களை ஆய்ந்தறிந்து ஆவனப்படுத்தும் எங்களது ஒரு முயற்சியே. இத்தளம் எங்களின் சமூக பொறுப்பு முயற்சியான (CSR), ஆனந்த் அறக்கட்டளை மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

வெல்க தமிழ்!

தினம் ஒரு குறள்

அறம். இல்லறவியல். - நடுவுநிலைமை.

114.
தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப் படும்.

Translation: Who just or unjust lived shall soon appear: By each one's offspring shall the truth be clear.

Explanation: The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings.

விளம்பரம்

Thamizh.org